Sara Tomillo
More ideas from Sara
Biết rõ không còn khả năng nhưng vẫn cố ôm lấy một chút hi vọng, mỗi lần muốn buông xuôi lại tự nói với bản thân một câu: “Lỡ như có thể thì sao?”

Biết rõ không còn khả năng nhưng vẫn cố ôm lấy một chút hi vọng, mỗi lần muốn buông xuôi lại tự nói với bản thân một câu: “Lỡ như có thể thì sao?”