Explore these ideas and more!

-Nom comercial: albendazol -Principi actiu: albendazol (larvicida, ovicida i vermicida). -Indicacions: Equinococosis quística y alveolar. Neurocisticercosis (malalties parasitàries). -Tipus: ANTIPARASITARI. (Víctor Hernàndez).

-Nom comercial: albendazol -Principi actiu: albendazol (larvicida, ovicida i vermicida). -Indicacions: Equinococosis quística y alveolar. Neurocisticercosis (malalties parasitàries). -Tipus: ANTIPARASITARI. (Víctor Hernàndez).

P.A: salbutamol INDICACIONES: antagonista beta 2

P.A: salbutamol INDICACIONES: antagonista beta 2

AMPICILINA (ANTIBIÒTIC). PA: ampicilina INDICACIONES: Infección ORL, respiratoria, odontoestomatológica, gastrointestinal, genitourinaria, de piel y tejido blando, neurológica, cirugía, traumatología, meningitis bacteriana y septicemia.

AMPICILINA (ANTIBIÒTIC). PA: ampicilina INDICACIONES: Infección ORL, respiratoria, odontoestomatológica, gastrointestinal, genitourinaria, de piel y tejido blando, neurológica, cirugía, traumatología, meningitis bacteriana y septicemia.

-Nom: apidra. -Principis actius: insulina glulisina. -Indicacions: diabetis mellitus. -Tipus: INSULINA D'ACCIÓ RÀPIDA.

-Nom: apidra. -Principis actius: insulina glulisina. -Indicacions: diabetis mellitus. -Tipus: INSULINA D'ACCIÓ RÀPIDA.

-Nom: almax -Principis actius: almagat. -Indicacions: alleujament i tractament simptomàtic de l'acidesa i ardor de l'estómac en adults i majors de 12 anys.

-Nom: almax -Principis actius: almagat. -Indicacions: alleujament i tractament simptomàtic de l'acidesa i ardor de l'estómac en adults i majors de 12 anys.

-Nom: gelocatil -Principi actiu: paracetamol -Indicacions: alleujament simptomàtic del dolor lleu o moderat, estats febrils. -Tipus: ANALGÈSIC. (Víctor Hernàndez).

-Nom: gelocatil -Principi actiu: paracetamol -Indicacions: alleujament simptomàtic del dolor lleu o moderat, estats febrils. -Tipus: ANALGÈSIC. (Víctor Hernàndez).

-Nom: Benzac. -Principis actius: peròxid de benzoïl. -Indicacions: acnè vulgar. -Tipus: PERÒXIDS, PREPARATS PER A L'ACNÈ D'ÚS TÒPIC, PREPARATS CONTRA L'ACNÈ, PREPARATS DERMATOLÒGICS.

-Nom: Benzac. -Principis actius: peròxid de benzoïl. -Indicacions: acnè vulgar. -Tipus: PERÒXIDS, PREPARATS PER A L'ACNÈ D'ÚS TÒPIC, PREPARATS CONTRA L'ACNÈ, PREPARATS DERMATOLÒGICS.

-Nom: Aldomet. -Principis actius: metildopa. -Indicacions: HTA. -Tipus: METILDOPA, ANTIADRENÈRGICS D'ACCIÓ CENTRAL, ANTIHIPERTENSIUS, SISTEMA CARDIOVASCULAR.

-Nom: Aldomet. -Principis actius: metildopa. -Indicacions: HTA. -Tipus: METILDOPA, ANTIADRENÈRGICS D'ACCIÓ CENTRAL, ANTIHIPERTENSIUS, SISTEMA CARDIOVASCULAR.

-Nom: Persantin. -Principis actius: dipiridamol. -Indicacions: prevenció del tromboembolisme arterial, en combinació amb anticoagulants orals, en pacients amb implants de valves cardíaques mecàniques. -Tipus: INHIBIDORS DE LA AGREGACIÓ PLAQUETÀRIA, AGENTS ANTITROMBÒTICS, SANG I ÒRGANS HEMATOPOIÈTICS.

-Nom: Persantin. -Principis actius: dipiridamol. -Indicacions: prevenció del tromboembolisme arterial, en combinació amb anticoagulants orals, en pacients amb implants de valves cardíaques mecàniques. -Tipus: INHIBIDORS DE LA AGREGACIÓ PLAQUETÀRIA, AGENTS ANTITROMBÒTICS, SANG I ÒRGANS HEMATOPOIÈTICS.

P.A: carbenoxolona INDICACIONES: Alivio sintomático de pequeñas aftas o úlceras bucales (< 1 cm), que aparecen en parte interna de labios y mejillas, en la base de las encías o bajo la lengua.

P.A: carbenoxolona INDICACIONES: Alivio sintomático de pequeñas aftas o úlceras bucales (< 1 cm), que aparecen en parte interna de labios y mejillas, en la base de las encías o bajo la lengua.

-Nom: aspirina -Principi actiu: àcid acetilsalicílic -Indicacions: alleujament simptomàtic dels dolors ocasionals lleus o moderats, com mals de cap, dentals, menstruals, musculars (contractures) o d'esquena (lumbàlgia). Estats febrils. -Tipus: ANALGÈSIC, ANALGÈSIC NO OPIOIDE, AINE. (Víctor Hernàndez).

-Nom: aspirina -Principi actiu: àcid acetilsalicílic -Indicacions: alleujament simptomàtic dels dolors ocasionals lleus o moderats, com mals de cap, dentals, menstruals, musculars (contractures) o d'esquena (lumbàlgia). Estats febrils. -Tipus: ANALGÈSIC, ANALGÈSIC NO OPIOIDE, AINE. (Víctor Hernàndez).

-Nom: dulco-laxo. -Principis actius: bisacodil. -Indicacions: alleujament simptomàtic del restrenyiment ocasional per a persones majors de 10 anys. -Tipus: LAXANT, ESTIMULANT (DE CONTACTE).

-Nom: dulco-laxo. -Principis actius: bisacodil. -Indicacions: alleujament simptomàtic del restrenyiment ocasional per a persones majors de 10 anys. -Tipus: LAXANT, ESTIMULANT (DE CONTACTE).

-Nom: Indapamida. -Principis actius: indapamida. -Indicacions: HTA essencial. -Tipus: SULFONAMIDES, DIURÈTICS DE SOSTRE BAIX, DIURÈTICS, SISTEMA CARDIOVASCULAR.

-Nom: Indapamida. -Principis actius: indapamida. -Indicacions: HTA essencial. -Tipus: SULFONAMIDES, DIURÈTICS DE SOSTRE BAIX, DIURÈTICS, SISTEMA CARDIOVASCULAR.

-Nom: Enalapril. -Principis actius: enalapril. -Indicacions: HTA inicial. -Tipus: INHIBIDORS DE LA ECA, AGENTS ACTIUS SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA, SISTEMA CARDIOVASCULAR.

-Nom: Enalapril. -Principis actius: enalapril. -Indicacions: HTA inicial. -Tipus: INHIBIDORS DE LA ECA, AGENTS ACTIUS SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA, SISTEMA CARDIOVASCULAR.

-Nom: diclofenaco normon. -Principis actius: diclofenac sòdic. -Indicacions: artritis reumatoide, dolor associat a còlics, musculoesquelètics, dolor lumbar, etc. -Tipus: ANTIINFLAMATORI NO ESTEROIDEO. (Víctor Hernàndez). #dolorlumbar

-Nom: diclofenaco normon. -Principis actius: diclofenac sòdic. -Indicacions: artritis reumatoide, dolor associat a còlics, musculoesquelètics, dolor lumbar, etc. -Tipus: ANTIINFLAMATORI NO ESTEROIDEO. (Víctor Hernàndez). #dolorlumbar

P.A: lactobacillus acidophilus INDICACIONES. antiadiarreic

P.A: lactobacillus acidophilus INDICACIONES. antiadiarreic

Pinterest
Search