Explore Archaeology, Roman, and more!

Explore related topics

Machado votivo realizado en bronce. Idade do Ferro. Comarca do Deza (Pontevedra). Museo de Pontevedra. Este pequeno machado, está decorado con motivos que simbolizan conceptos que podían intervir en rituais de sacrificio, tales como o machado en sí, o carneiro (animal sacrificado), o caldeiro (para recoller o sangue do animal), ademáis do torque como símbolo da guerra.

Machado votivo realizado en bronce. Idade do Ferro. Comarca do Deza (Pontevedra). Museo de Pontevedra. Este pequeno machado, está decorado con motivos que simbolizan conceptos que podían intervir en rituais de sacrificio, tales como o machado en sí, o carneiro (animal sacrificado), o caldeiro (para recoller o sangue do animal), ademáis do torque como símbolo da guerra.

Don't de-claw your cats! If your cat is regularly drawing blood, cover his paws with Soft Paw vinyl coverings for their paws.

26 Hacks That Will Make Any Cat Owner's Life Easier

Don’t de-claw your cats! If your cat is regularly drawing blood, cover his paws with Soft Paw vinyl coverings for their claws. Declawing is like cutting your gingers off at the knuckle

I didn't know that there were litter boxes that fit into corners to start with. This would be a great way to hide the litter box and save some space at the same time.

The Corner Litter Cabinet Is About As Refined As A Litter Box Can Be

Damas Oferentes de aspecto arcaico y hierático.  Ladies Offerors, archaic-looking and hieratic face

Damas Oferentes de aspecto arcaico y hierático. Ladies Offerors, archaic-looking and hieratic face

Olmec colossal heads. The most recognized aspect of the Olmec civilization are the enormous helmeted heads. The Olmec are now recognized as the predecessors of the Maya and Aztec civilizations. What is not understood is that these ancients statues depict what can only be negroid facial types.

The most recognized aspect of the Olmec civilization are the enormous helmeted heads. The Olmec are now recognized as the predecessors of the Maya and Aztec civilizations.

Torque do “Castromil” achado na provincia de Pontevedra. Ouro. Idade do Ferro II (s. IV-I a.C.). Museo de Pontevedra. Os torques son os elementos paradigmáticos da ourivería castrexa. Aínda que respectan o esquema tipolóxico básico que se repite noutras terras de Europa, no noroeste da península ibérica obsérvase unha gran variedade no tocante a súa decoración e complexidade, o que da que pensar na súa fabricación a nivel eminentemente local.

Torque do “Castromil” achado na provincia de Pontevedra. Ouro. Idade do Ferro II (s. IV-I a.C.). Museo de Pontevedra. Os torques son os elementos paradigmáticos da ourivería castrexa. Aínda que respectan o esquema tipolóxico básico que se repite noutras terras de Europa, no noroeste da península ibérica obsérvase unha gran variedade no tocante a súa decoración e complexidade, o que da que pensar na súa fabricación a nivel eminentemente local.

El Ídolo-placa de la Carballeira, procedente dun achado casual en Cuñas (Ponte Caldelas) y depositada en el Museo de Pontevedra, fue realizado sobre piedra arenisca dentro del periodo Calcolítico (IV-III milenios a.C.).

El Ídolo-placa de la Carballeira, procedente dun achado casual en Cuñas (Ponte Caldelas) y depositada en el Museo de Pontevedra, fue realizado sobre piedra arenisca dentro del periodo Calcolítico (IV-III milenios a.C.).

Pectoral de Anguita. Bronce. Encontrado en la necrópolis de El Altillo en Aguilar de Anguita, provincia de Guadalajara. Cultura celtibérica de los siglos V al IV A C. Son discos de bronce dorado repujados, usados por la élite guerrera. Bronze breasplate of Anguita. Found in the necrópolis of El Altillo, Aguilar de Anguita in the province of Guadalajara breastplate worn by the elite warriors Celtiberians

Pectoral de Anguita. Bronce. Encontrado en la necrópolis de El Altillo en Aguilar de Anguita, provincia de Guadalajara. Cultura celtibérica de los siglos V al IV A C. Son discos de bronce dorado repujados, usados por la élite guerrera. Bronze breasplate of Anguita. Found in the necrópolis of El Altillo, Aguilar de Anguita in the province of Guadalajara breastplate worn by the elite warriors Celtiberians

Tríscele de granito de orixe descoñecida datado entre os séculos I a.C. e I d.C. Colección do Museo de Pontevedra. Estes elementos decorativos, enfeitaban as portas e fachadas das casas aportando unha notable notoriedade ás persoas que moraban nelas, como os atopados por exemplo no Castro de Santa Tegra, en A Guarda (Pontevedra). Trisquel de granito de origen desconocido del período comprendido entre l siglos I a.C. y I d.C. Colección del Museo de Pontevedra.

Tríscele de granito de orixe descoñecida datado entre os séculos I a.C. e I d.C. Colección do Museo de Pontevedra. Estes elementos decorativos, enfeitaban as portas e fachadas das casas aportando unha notable notoriedade ás persoas que moraban nelas, como os atopados por exemplo no Castro de Santa Tegra, en A Guarda (Pontevedra). Trisquel de granito de origen desconocido del período comprendido entre l siglos I a.C. y I d.C. Colección del Museo de Pontevedra.

Maze District, Canyonlands National Park, Utah, Rock Art

Photographs of the rock art of the Anasazi of the Four Corners Region of the United States: Utah, New Mexico, Arizona and Colorado.

Pinterest
Search