Explore Portal Sites and more!

Explore related topics

Document per a la implantació de l'autocontrol basat en el sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític.  S'estructura en dues parts: una que conté programes de prerequisits i registres derivats, a més conté tots els plans voluntaris que configuren el sistema d'higiene en un celler; la segona part conté l'anàlisi dels perills que hi podem trobar, els consegüents punts de control i les mesures correctores que ens permeten obtenir una producció de vi i cava més segura per al consum…

Document per a la implantació de l'autocontrol basat en el sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític. S'estructura en dues parts: una que conté programes de prerequisits i registres derivats, a més conté tots els plans voluntaris que configuren el sistema d'higiene en un celler; la segona part conté l'anàlisi dels perills que hi podem trobar, els consegüents punts de control i les mesures correctores que ens permeten obtenir una producció de vi i cava més segura per al consum…

Guia per a la gestió dels al·lèrgens i el gluten a la indústria alimentària. Els al·lèrgens alimentaris han de ser gestionats de manera que s'informi de la seva presència en l'etiqueta i se n’eviti la presència no intencionada sempre que sigui possible. Les empreses han de tenir implantats plans d’autocontrol basats en l’aplicació del sistema d'Anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).

Guia per a la gestió dels al·lèrgens i el gluten a la indústria alimentària. Els al·lèrgens alimentaris han de ser gestionats de manera que s'informi de la seva presència en l'etiqueta i se n’eviti la presència no intencionada sempre que sigui possible. Les empreses han de tenir implantats plans d’autocontrol basats en l’aplicació del sistema d'Anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).

Té l'objectiu d'atendre la demanda creixent dels productors agraris que es dediquen a la venda de proximitat de tenir una eina d’aplicació de la normativa higienicosanitària.  Vol aportar una idea clara com fer correctament la venda de proximitat perquè els productors agroalimentaris catalans puguin aprofitar plenament aquesta oportunitat i complementar i millorar la seva renda d'explotació

Té l'objectiu d'atendre la demanda creixent dels productors agraris que es dediquen a la venda de proximitat de tenir una eina d’aplicació de la normativa higienicosanitària. Vol aportar una idea clara com fer correctament la venda de proximitat perquè els productors agroalimentaris catalans puguin aprofitar plenament aquesta oportunitat i complementar i millorar la seva renda d'explotació

La Guia de pràctiques correctes d'higiene específica per a la cuina al buit fa referència al procés de col·locació del producte, normalment cru, dins una bossa a la qual extraiem l'aire a través d'un aparell, la cocció posterior a temperatura superior a l'ambiental, però inferior a la dels mètodes clàssics i el refredament consegüent quan calgui.

La Guia de pràctiques correctes d'higiene específica per a la cuina al buit fa referència al procés de col·locació del producte, normalment cru, dins una bossa a la qual extraiem l'aire a través d'un aparell, la cocció posterior a temperatura superior a l'ambiental, però inferior a la dels mètodes clàssics i el refredament consegüent quan calgui.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions avícoles de ponedores criades a terra. Va adreçada molt especialment,a les empreses i explotacions de producció avícola de ponedores criades a terra ja que, com a primera baula de la cadena de producció alimentària, han d'assumir la seva part de responsabilitat en la consecució d'uns productes segurs i de qualitat.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions avícoles de ponedores criades a terra. Va adreçada molt especialment,a les empreses i explotacions de producció avícola de ponedores criades a terra ja que, com a primera baula de la cadena de producció alimentària, han d'assumir la seva part de responsabilitat en la consecució d'uns productes segurs i de qualitat.

La Guia de bones pràctiques agrícoles per a la producció d'olives vol proporcionar als titulars d’aquestes explotacions una eina de treball que els faciliti la implantació de les mesures d’autocontrol, les quals permeten mantenir un alt nivell de seguretat alimentària, tal com disposa la normativa corresponent.

La Guia de bones pràctiques agrícoles per a la producció d'olives vol proporcionar als titulars d’aquestes explotacions una eina de treball que els faciliti la implantació de les mesures d’autocontrol, les quals permeten mantenir un alt nivell de seguretat alimentària, tal com disposa la normativa corresponent.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions vitícoles. L'objectiu final d'aquesta Guia és que sigui un document útil, facilitador dels autocontrols que cal establir en una explotació vitícola i que, alhora, permeti unificar criteris per decidir quan una actuació concreta del procés que neix a la vinya es considera correcta o incorrecta, a causa del grau de deficiència que pot presentar des del punt de vista de la seguretat alimentària.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions vitícoles. L'objectiu final d'aquesta Guia és que sigui un document útil, facilitador dels autocontrols que cal establir en una explotació vitícola i que, alhora, permeti unificar criteris per decidir quan una actuació concreta del procés que neix a la vinya es considera correcta o incorrecta, a causa del grau de deficiència que pot presentar des del punt de vista de la seguretat alimentària.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions cunícoles. La carn de conill que es produeix a Catalunya ja és una carn de qualitat; amb tot, el sector cunícola català ha elaborat aquesta Guia per ajudar a la millora contínua de les explotacions cunícoles de Catalunya.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions cunícoles. La carn de conill que es produeix a Catalunya ja és una carn de qualitat; amb tot, el sector cunícola català ha elaborat aquesta Guia per ajudar a la millora contínua de les explotacions cunícoles de Catalunya.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector de bolets i tòfones basada en el sistema d'APPCC. Amb d'aquest document, el sector persegueix dos objectius: el primer, unificar uns  criteris de control (requisits i normes que cal seguir) que marquen un nivell d'exigència  comuna per a tothom –des de les empreses fins a l'Administració– i el segon, mostrar als consumidors amb tota transparència quins processos d'elaboració, control i verificació s'apliquen en la producció dels bolets...

Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector de bolets i tòfones basada en el sistema d'APPCC. Amb d'aquest document, el sector persegueix dos objectius: el primer, unificar uns criteris de control (requisits i normes que cal seguir) que marquen un nivell d'exigència comuna per a tothom –des de les empreses fins a l'Administració– i el segon, mostrar als consumidors amb tota transparència quins processos d'elaboració, control i verificació s'apliquen en la producció dels bolets...

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions de bestiar porcí. Aquesta guia és una eina d'autocontrol per als ramaders que facilita el compliment dels requisits relacionats amb la seguretat alimentària establerts en les diferents normatives europees, estatals i autonòmiques.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions de bestiar porcí. Aquesta guia és una eina d'autocontrol per als ramaders que facilita el compliment dels requisits relacionats amb la seguretat alimentària establerts en les diferents normatives europees, estatals i autonòmiques.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions avícoles de ponedores criades en gàbies. Ha de ser una eina d'autocontrol per a les empreses i explotacions de producció avícola que faciliti el compliment dels requisits establerts en les diferents normatives, adreçada molt especialment a  les empreses i explotacions de producció avícola de ponedores criades en gàbies.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les explotacions avícoles de ponedores criades en gàbies. Ha de ser una eina d'autocontrol per a les empreses i explotacions de producció avícola que faciliti el compliment dels requisits establerts en les diferents normatives, adreçada molt especialment a les empreses i explotacions de producció avícola de ponedores criades en gàbies.

La Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les barques de pesca és un document estàndard de bones pràctiques i manipulació dels productes pesquers.  És una bona eina per millorar la feina a bord i donar confiança als consumidors quant a la seguretat alimentària. El tractament exquisit del producte incideix directament en la seva qualitat, i per tant, en la millor rendibilitat econòmica dels pescadors.

La Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les barques de pesca és un document estàndard de bones pràctiques i manipulació dels productes pesquers. És una bona eina per millorar la feina a bord i donar confiança als consumidors quant a la seguretat alimentària. El tractament exquisit del producte incideix directament en la seva qualitat, i per tant, en la millor rendibilitat econòmica dels pescadors.

Guia de bones pràctiques per minimitzar la presència d'Ocratoxina A en els productes vitivinícoles. L'Ocratoxina A (OTA) és una toxina produïda per fongs presents en el sòl i sobre la matèria orgànica i que es poden desenvolupar, en condicions favorables, sobre el raïm. L'objectiu és  és el bon maneig de les vinyes per controlar els factors que incideixen en el desenvolupament del fong responsable, com les condicions mediambientals, la sensibilitat de les varietats, el vigor del del cep...

Guia de bones pràctiques per minimitzar la presència d'Ocratoxina A en els productes vitivinícoles. L'Ocratoxina A (OTA) és una toxina produïda per fongs presents en el sòl i sobre la matèria orgànica i que es poden desenvolupar, en condicions favorables, sobre el raïm. L'objectiu és és el bon maneig de les vinyes per controlar els factors que incideixen en el desenvolupament del fong responsable, com les condicions mediambientals, la sensibilitat de les varietats, el vigor del del cep...

La Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les llotges de peix de Catalunya i activitats connexes s'ha elaborat per aconseguir objectius de cabdal importància tant per als consumidors com per als mateixos pescadors.   És una eina que s'adapta a les exigències en matèria sanitària de la Unió Europea i la seva aplicació comportarà atendre els requisits de seguretat alimentària que cal aplicar dins una llotja.

La Guia de pràctiques correctes d'higiene per a les llotges de peix de Catalunya i activitats connexes s'ha elaborat per aconseguir objectius de cabdal importància tant per als consumidors com per als mateixos pescadors. És una eina que s'adapta a les exigències en matèria sanitària de la Unió Europea i la seva aplicació comportarà atendre els requisits de seguretat alimentària que cal aplicar dins una llotja.

La Guia de pràctiques correctes d’higiene per a establiments elaboradors i comercialitzadors de complements alimentosos ha estat elaborada de forma voluntària per atendre les necessitats d'un sector que inclou molts models d'empreses amb diferents processos productius; un sector que, encara que comercialitzi en forma dosificada formes concentrades de nutrients i altres substàncies, està regulat pel marc legislatiu alimentari.

La Guia de pràctiques correctes d’higiene per a establiments elaboradors i comercialitzadors de complements alimentosos ha estat elaborada de forma voluntària per atendre les necessitats d'un sector que inclou molts models d'empreses amb diferents processos productius; un sector que, encara que comercialitzi en forma dosificada formes concentrades de nutrients i altres substàncies, està regulat pel marc legislatiu alimentari.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a l'elaboració d'oli d'oliva verge. Amb aquesta guia es vol aconseguir que el sector productor d'oli disposi d'una eina de treball que li faciliti la implantació de les mesures d'autocontrol, les quals permeten mantenir un alt nivell de seguretat alimentària, tal com disposa la normativa corresponent.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a l'elaboració d'oli d'oliva verge. Amb aquesta guia es vol aconseguir que el sector productor d'oli disposi d'una eina de treball que li faciliti la implantació de les mesures d'autocontrol, les quals permeten mantenir un alt nivell de seguretat alimentària, tal com disposa la normativa corresponent.

Pinterest
Search