Explore Fungi, Mushrooms, and more!

dewdrop dapperling threatened edible

dewdrop dapperling threatened edible

lactarius mammosus inedible

lactarius mammosus inedible

hygrocybe psittacina

hygrocybe psittacina

Współcześnie poza najczęściej stosowaną nazwą zwyczajową 'borowik szlachetny', do popularnych określeń gatunku należą: prawdziwek i borowik jadalny. Dawniej w języku polskim używano wielu określeń: borowik, grabak, grzyb borowik (też: borownik, borowy), grzyb jadalny, grzyb majowy, grzyb prawdziwy, grzyb sprawiedliwy, grzyb właściwy, prawdzik oraz grzyb prawy, prawak, prawik, przawdziwik, prawdziwiec, grzyb dębowy.

Współcześnie poza najczęściej stosowaną nazwą zwyczajową 'borowik szlachetny', do popularnych określeń gatunku należą: prawdziwek i borowik jadalny. Dawniej w języku polskim używano wielu określeń: borowik, grabak, grzyb borowik (też: borownik, borowy), grzyb jadalny, grzyb majowy, grzyb prawdziwy, grzyb sprawiedliwy, grzyb właściwy, prawdzik oraz grzyb prawy, prawak, prawik, przawdziwik, prawdziwiec, grzyb dębowy.

Smaczna Pyza: Pourlopowe wspomnienia . . .

Smaczna Pyza: Pourlopowe wspomnienia . . .

Colorful mushrooms 5

Little, photographed @ My little series "Colorful mushrooms" of small colorful mushrooms photographed in natural light.

Fungi, Mushroom, Fantasy, Mushrooms

Anna's shrooms

Anna's shrooms

nature mushroom garden science plants biology plant mushrooms Fungi Fungus botany mycology gardening horticulture

brilliantbotany: “ This photo isn’t spectacular, but it cost me about 14 mosquito bites, so I’m posting it anyway. The lens also kept fogging up from the humidity. Photo by brilliantbotany.

One of many red shaded Russulas in Britain - The Variable Brittlegill - Russula versicolor.

One of many red shaded Russulas in Britain - The Variable Brittlegill - Russula versicolor.

Pinterest
Search