Traditional Chinese hanfu photography.

Traditional clothing special style, beautiful girl and model, include china, korea, japan tradition style

Bước qua con đường núi vòng vèo, hương hoa hoà cùng làn gió mát rượi như lay động bao nhiêu ký ức vốn đang nằm sâu dưới đáy lòng.....

Bước qua con đường núi vòng vèo, hương hoa hoà cùng làn gió mát rượi như lay động bao nhiêu ký ức vốn đang nằm sâu dưới đáy lòng.....

my hanfu favorites

Traditional clothing special style, beautiful girl and model, include china, korea, japan tradition style

Can we just revive traditional chinese clothing? It is just so breathtakingly gorgeous and such an important part of Chinese history

☼ Pinterest policies respected.( *`ω´) If you don't like what you see❤, please be kind and just move along. ❇☽

Traditional clothing special style, beautiful girl and model, include china, korea, japan tradition style

"Hoa sẽ không vì bị bạn lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa; nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt trở thành người lạ." ( Bạch Lạc Mai)

"Hoa sẽ không vì bị bạn lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa; nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt trở thành người lạ." ( Bạch Lạc Mai)

空山 - 人像, 色彩, 佳能, 小清新, 杭州, 汉服 - eatting - 图虫摄影网

空山 - 人像, 色彩, 佳能, 小清新, 杭州, 汉服 - eatting - 图虫摄影网

Ancient China Clothing, Hanfu, Asian Girl, Chinese Clothing, Chinese Style, Le Soleil, Asian Fashion, Bella, Asian Beauty

Pinterest
Search