maariia de laas heeras💡💙

maariia de laas heeras💡💙

maariia de laas heeras💡💙
Más ideas de maariia
CAUSES POLÍTIQUES: Un altre fet determinant per a què tingués lloc la Guerra va ser la presència de forces no democràtiques, radicals i extremistes com el moviment feixista promogut pel dictador Francisco Franco Bahamonde.

CAUSES POLÍTIQUES: Un altre fet determinant per a què tingués lloc la Guerra va ser la presència de forces no democràtiques, radicals i extremistes com el moviment feixista promogut pel dictador Francisco Franco Bahamonde.

EIX CRONOLÒGIC DE LA  GUERRA CIVIL. Aquí podem observar les diferents etapes i anys en què van succeir el fets més rellevants.

EIX CRONOLÒGIC DE LA GUERRA CIVIL. Aquí podem observar les diferents etapes i anys en què van succeir el fets més rellevants.

L'emigració massiva es va produir en els primers mesos de 1939, quan l'exèrcit va arribar al Mediterrani tallant en dos la zona republicana. Segons avançava sobre Catalunya  la gent  sortia per la frontera de França.  Decidien fugir: els exèrcits derrotats, els funcionaris, dirigents polítics i obrers, així com els catalans o refugiats d'altres zones, que temien per la seva vida.

Memoria visual de los presos antifranquistas y de los represaliados por el fascismo y el franquismo en la España de la guerra civil y postguerra

CAUSES ECONÒMIQUES: Una de les principals causes de la Guerra Civil espanyola va ser l'economia. La pobresa es va estendre entre la població i van sorgir disparitats de rendes.

Se cumplen 75 años de la Guerra Civil EspañolaEspaña rememora el 75 aniversario del inicio de la cruenta Guerra Civil que vivió el país entre el ...

CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES:  Destrucció del teixit industrial del país la qual cosa va portar, en els anys quaranta, a la tornada a una economia bàsicament agrària.  Destrucció d'habitatges (es calculen en uns cent cinquanta mil) , comunicacions, infraestructures ...  Augment del deute extern i pèrdua de les reserves d'or del Banc d'Espanya , usades pel govern de la República per pagar l'ajuda soviètica. Aquí es mostra gent que va morir a la Guerra.

Este sábado uno de los elementos más fundamentales y básicos de Madrid está de aniversario. Me refiero al Metro, ese medio de transporte que recorre las entrañas de la ciudad y que permite su funcionamiento en el día a día.

CONSEQÜÈNCIES SOCIALS:  El resultat de la Guerra va comportar la recuperació de l'hegemonia econòmica i social per part de l'oligarquia terratinent , industrial i financera. Paral·lelament , es va donar la pèrdua de tots els drets adquirits pels treballadors. En aquesta fotografia ens trobem a una mare que plora a conseqüència de la mort del seu fill.

Madre llora a su hijo muerto tras el bombardeo de Lleida (Lérida, Cataluña) el 2 de noviembre de fotografía realizada por el fotógrafo Agustí Centelles el 3 de noviembre (Valencia, 1909 - Barcelona,