More ideas from Johana
(1) Tumblr

セーラー服は脱がさないよ — scandalousgaijin: High school girl with.

Sailors, Girls School Uniforms, Schoolgirl, Storyboard, Models

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời