1980, F.C. Nanumaga (Island: Funafuti, Tuvalu) #FCNanumaga #Funafuti #Tuvalu (L13446)

1980, F.C. Nanumaga (Island: Funafuti, Tuvalu) #FCNanumaga #Funafuti #Tuvalu (L13446)

1980, Tamanuku  (Island: Nukufetau, Tuvalu) #Tamanuku #Nukufetau #Tuvalu (L13448)

1980, Tamanuku (Island: Nukufetau, Tuvalu) #Tamanuku #Nukufetau #Tuvalu (L13448)

1980, F.C. Niutao (Island: Niutao, Tuvalu) #FCNiutao #Niutao #Tuvalu (L13451)

1980, F.C. Niutao (Island: Niutao, Tuvalu) #FCNiutao #Niutao #Tuvalu (L13451)

1980, Lakena United (Island: Nanumea, Tuvalu) #LakenaUnited #Nanumea #Tuvalu (L13444)

1980, Lakena United (Island: Nanumea, Tuvalu) #LakenaUnited #Nanumea #Tuvalu (L13444)

1980, F.C. Manu Laeva (Island: Nukulaelae, Tuvalu) #FCManuLaeva #Nukulaelae #Tuvalu (L13445)

1980, F.C. Manu Laeva (Island: Nukulaelae, Tuvalu) #FCManuLaeva #Nukulaelae #Tuvalu (L13445)

1980, F.C. Tofaga (Island: Vaitupu, Tuvalu) #FCTofaga #Vaitupu #Tuvalu (L13449)

1980, F.C. Tofaga (Island: Vaitupu, Tuvalu) #FCTofaga #Vaitupu #Tuvalu (L13449)

1980, Nui (Island: Nui, Tuvalu) #Nui #Tuvalu (L13450)

1980, Nui (Island: Nui, Tuvalu) #Nui #Tuvalu (L13450)

Pinterest
Search