Pinterest
Ta không yêu nữ nhân, cũng chẳng yêu nam nhân. Ta yêu nàng

Ta không yêu nữ nhân, cũng chẳng yêu nam nhân. Ta yêu nàng

暗香疏影-摄影-万锦其-POCO摄影作品展示

暗香疏影-摄影-万锦其-POCO摄影作品展示

Southern China | Girl's bracelet from the Miao people; silver. Ø 9 cm. 86 grs | Est. 1'000 - 1'200€ ~ (Dec '14)

Southern China | Girl's bracelet from the Miao people; silver. Ø 9 cm. 86 grs | Est. 1'000 - 1'200€ ~ (Dec '14)