Eladio Herce
More ideas from Eladio
Khi bạn làm chuyện đồi bại, trái với luân lý thì ngay cả người chết cũng không bao giờ tha thứ cho bạn!

Khi bạn làm chuyện đồi bại, trái với luân lý thì ngay cả người chết cũng không bao giờ tha thứ cho bạn!

Thật ra mà nói thì lòng tham là vô đấy, phảo biết điểm dừng trước cảm dỗ nếu không bạn sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ.

Thật ra mà nói thì lòng tham là vô đấy, phảo biết điểm dừng trước cảm dỗ nếu không bạn sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ.