Dicionarios de galego

Os nosos dicionarios de galego son unha ferramenta esencial para aqueles que desexan aprender ou mellorar o seu coñecemento da lingua galega. Todos contan cunha…
More
·
5 Pins
 8mo
Collection by
three children's books sitting on top of a table with the title diccinario 5
Aprender e mellorar a lingua galega
A nosa pequena contribución para coidar, conservar e gozar a lingua que compartimos.
a children's book with the letter g on it and an image of a child reading
Os mellores dicionarios para aprender e mellorar o galego
Dicionarios para o colexio, para o fogar e para a universidade #dicionarios #dicionariosgalego #aprendergalego #galego
the cover of diccinaro cumio, written in purple and blue on a pink background
Dicionario Cumio bilingüe
Castelán - galego / galego - castelán. Máis de 75 000 entradas; dobre versión: entrada castelán e saída galego, entrada galego e saída castelán. #dicionario #diccionario #dicionariogalego #galego #diccionariogallego #linguagalega #gallego #cumioeditora #dicionarioescolar #diccionarioescolar #palabras #engalego
the front cover of a book with numbers and letters in blue, red, and white
Dicionario de galego para secundaria
Con desviacións normativas ou formas falsas que resolven os erros máis frecuentes e posibles confusións en canto a cal é a forma correcta en galego. #dicionario #diccionario #dicionariogalego #galego #diccionariogallego #linguagalega #gallego #cumioeditora #dicionarioescolar #diccionarioescolar #palabras #engalego
a book cover with an abstract design
Dicionario de peto cumio da lingua galega
Máis de 9000 entradas; con sinónimos e antónimos que amplían o vocabulario do dicionario. #dicionario #diccionario #dicionariogalego #galego #diccionariogallego #linguagalega #gallego #cumioeditora #dicionarioescolar #diccionarioescolar #palabras #engalego