Col·lecció filatèlica Ramon Marull

Col·lecció filatèlica Ramon Marull

ajuntament.barcelona.cat/gabinetpostal
Barcelona / Col·lecció virtual de l'Ajuntament de Barcelona 65.237 segells de tot el món, 1840 - 1950 http://ajuntament.barcelona.cat/gabinetpostal @collecciomarull
Col·lecció filatèlica Ramon Marull