Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Aprender las horas o a dicho de otra manera, a descifrar un reloj, no es tarea fácil, se necesita madurez y sobre todo practicar en situaciones cotidianas.

Una idea para aprender las horas

Aquí tienes fantásticos trucos con las tablas de multiplicar para que enseñes a los niños de forma más sencilla las matemáticas. Haz que las tablas de multiplicar sean más divertidas para los niños con estos trucos.

Trucos de multiplicar para enseñar a los niños

This past week, teacher Jackie wrote in to the WeAreTeachers HELPLINE! asking for help with learning multiplication facts. “The elementary kiddos at my school are struggling to learn their multiplication facts,” she says. “We are using rhymes like and …

Aula de la maestra Laura: La caja de las mates: Monstruoso

Aula de la maestra Laura: La caja de las mates: Monstruoso

Pinterest
Search