Pinterest
Els plurals en català • Afegim una -s al final de paraula mare mares • Si acaba en -a àtona posam -es rosa roses • Si acaba en vocal tònica posam -ns camió camions • Si acaba en – ca posam -ques vaca vaques • Si acaba en...

Title: Plurals En Català, Author: eduardo connolly, Length: 4 pages, Published:

Calaméo - Deixau En Pau Les Mantis

Calaméo - Deixau En Pau Les Mantis

Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs

Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs

Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs

Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs

Interferencias lingüísticas. Ortografía catalana y castellana.

Ortografia Castellano Catalán

Interferencias lingüísticas. Ortografía catalana y castellana.