Uke (Receives) 受け

Collection by Mariano Alvaro

75 
Pins
 • 
14 
Followers
Mariano Alvaro
Morote/Sasae/Hiji Sasae Uke
Sukui Uke
Gyaku Uke
Jodan Kakutö/Koken Uke
Enkei
Tsuki Uke
Hasami Uke
Nagashi Uke
Tsukami Uke
Kake Uke
Keitō uke (Sharp Sword)
Morote Age Uke

Morote/Sasae/Hiji Sasae Uke

Resultado de imagen de morote uke Sumo, Wrestling, Sports, Lucha Libre, Hs Sports, Sport

Resultado de imagen de morote uke

Resultado de imagen de shuto morote uke

Resultado de imagen de shuto morote uke

Discover well over 1000 Karate videos on Kihon, Kata, Kumite, Applications and unique and effective training methods at The Digi Dojo. Karate Video, Dojo, Martial Arts, Combat Sport, Martial Art

Resultado de imagen de morote shotei osae uke

Discover well over 1000 Karate videos on Kihon, Kata, Kumite, Applications and unique and effective training methods at The Digi Dojo. Karate Video, Dojo, Videos

The Digi Dojo – Karate videos, articles and more - The Digi Dojo

Discover well over 1000 Karate videos on Kihon, Kata, Kumite, Applications and unique and effective training methods at The Digi Dojo.

Resultado de imagen de morote uke Holding Hands

Resultado de imagen de morote uke

Resultado de imagen de gedan shuto morote uke

Resultado de imagen de gedan shuto morote uke

Resultado de imagen de morote uke Sumo, Wrestling, Sports, Lucha Libre, Hs Sports, Sport

Resultado de imagen de morote uke

Sukui Uke

Ashi barai, ashi sukui dōji shutō nodo oshi Martial Arts, Combat Sport, Martial Art

Ashi barai, ashi sukui dōji shutō nodo oshi

Ashi barai, ashi sukui dōji shutō nodo oshi

Morote sukui uke

Morote sukui uke

Morote sukui uke

Discover well over 1000 Karate videos on Kihon, Kata, Kumite, Applications and unique and effective training methods at The Digi Dojo. Karate Video, Dojo

The Digi Dojo – Karate videos, articles and more - The Digi Dojo

Discover well over 1000 Karate videos on Kihon, Kata, Kumite, Applications and unique and effective training methods at The Digi Dojo.

Shō sukui uke

Shō sukui uke

Shō sukui uke

Gedan sukui uke Martial Arts, Combat Sport, Martial Art

Gedan sukui uke

Gedan sukui uke

Ushiro geri, gyaku ude uke, kiba dachi hidari ashi barai sukui nage, gyaku otoshi zuki Martial Arts, Wrestling, Lucha Libre, Combat Sport, Martial Art

Ushiro geri, gyaku ude uke, kiba dachi hidari ashi barai sukui nage, gyaku otoshi zuki

Ushiro geri, gyaku ude uke, kiba dachi hidari ashi barai sukui nage, gyaku otoshi zuki

Sukui uke, jōdan mawashi zuki Coat, Jackets, Fashion, Down Jackets, Moda, Sewing Coat, Fashion Styles, Peacoats, Fashion Illustrations

Sukui uke, jōdan mawashi zuki

Sukui uke, jōdan mawashi zuki

Hiji de uke sukui, shōtei ganmen zuki Martial Arts, Concert, Concerts, Combat Sport, Martial Art

Hiji de uke sukui, shōtei ganmen zuki

Hiji de uke sukui, shōtei ganmen zuki

Jōdan sukui uke Karate, Martial, Artists

Jōdan sukui uke

Jōdan sukui uke

Soto sukui uke dōji chūdan gyaku zuki, ashi tsukami, ōsotogari, otoshi zuki Couple Photos, Couples, Couple Shots, Couple Photography, Couple, Couple Pictures

Soto sukui uke dōji chūdan gyaku zuki, ashi tsukami, ōsotogari, otoshi zuki

Soto sukui uke dōji chūdan gyaku zuki, ashi tsukami, ōsotogari, otoshi zuki

Soto sukui uke dōji chūdan gyaku zuki, ashi tsukami, ōsotogari, otoshi zuki Martial Arts, Concert, Concerts, Combat Sport, Martial Art

Soto sukui uke dōji chūdan gyaku zuki, ashi tsukami, ōsotogari, otoshi zuki

Soto sukui uke dōji chūdan gyaku zuki, ashi tsukami, ōsotogari, otoshi zuki

Sukui uke, jōdan mawashi zuki Coat, Jackets, Fashion, Down Jackets, Moda, Sewing Coat, Fashion Styles, Peacoats, Fashion Illustrations

Sukui uke, jōdan mawashi zuki

Sukui uke, jōdan mawashi zuki

Hiji de uke sukui, shōtei ganmen zuki Martial Arts, Concert, Concerts, Combat Sport, Martial Art

Hiji de uke sukui, shōtei ganmen zuki

Hiji de uke sukui, shōtei ganmen zuki

Jōdan sukui uke Karate, Martial, Artists

Jōdan sukui uke

Jōdan sukui uke

Sukui uke dōji yoko empi uchi, ashi barai, morote nakadaka ippon ken zuki Yoko, Martial Arts, Combat Sport, Martial Art

Sukui uke dōji yoko empi uchi, ashi barai, morote nakadaka ippon ken zuki

Sukui uke dōji yoko empi uchi, ashi barai, morote nakadaka ippon ken zuki

Gyaku Uke

Jodan Kakutö/Koken Uke

Kakutō uke

Kakutō uke

Kakutō uke

Kakutō uke Hands

Kakutō uke

Kakutō uke

Kakutō uke

Kakutō uke

Kakutō uke

Enkei

Enkei shōtei shita uke Concert, Concerts

Enkei shōtei shita uke

Enkei shōtei shita uke

Tsuki Uke

Gedan uke zuki Martial Arts, Combat Sport, Martial Art

Gedan uke zuki

Gedan uke zuki

Hasami Uke

Nagashi Uke

Grasping block, front kick, rising elbow to chest Open Hands, Two Hands, Martial Arts, White Jeans, Kicks, Shoulder, Coat, Pants, Jackets

Parry block, ridge hand strike

Parry block, ridge hand strike

Tsukami Uke

Grasping block, front kick, rising elbow to chest Open Hands, Two Hands, Martial Arts, White Jeans, Kicks, Shoulder, Coat, Pants, Jackets

Grasping block, front kick, rising elbow to chest

Grasping block, front kick, rising elbow to chest

Grasping block, front kick, rising elbow to chest Open Hands, Two Hands, Martial Arts, White Jeans, Kicks, Shoulder, Coat, Pants, Jackets

Grasping block, front kick, rising elbow to chest

Grasping block, front kick, rising elbow to chest

Kake Uke

Hooking block, grasp, front kick Martial Arts, Kicks, Combat Sport, Martial Art

Hooking block, grasp, front kick

Hooking block, grasp, front kick

Keitō uke (Sharp Sword)

Morote Age Uke

Morote age uke Martial Arts, Age, Combat Sport, Martial Art

Morote age uke

Morote age uke

Morote age uke Age

Morote age uke

Morote age uke

Keitō uke Hands

Keitō uke

Keitō uke

Keitō uke

Keitō uke

Keitō uke

Kakutō uke

Kakutō uke

Kakutō uke

Kakutō uke Hands

Kakutō uke

Kakutō uke

Kakutō uke

Kakutō uke

Kakutō uke