Nami (Wave)

Collection by Mariano Alvaro

17 
Pins
 • 
8 
Followers
Mariano Alvaro
Nami Ashi Geri
Nami Geashi Uke
Other Pins

Nami Ashi Geri

Aite no ashi barai, nami ashi dōji teishō, gyaku ura zuki, ashi barai, otoshi gyaku zuki

Aite no ashi barai, nami ashi dōji teishō, gyaku ura zuki, ashi barai, otoshi gyaku zuki

Aite no ashi barai, nami ashi dōji teishō, gyaku ura zuki, ashi barai, otoshi gyaku zuki

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami Geashi Uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Other Pins

Osae uke, nami gaeshi, jōdan tettsui uchi

Osae uke, nami gaeshi, jōdan tettsui uchi

Osae uke, nami gaeshi, jōdan tettsui uchi

Aite no ashi barai, nami ashi dōji teishō, gyaku ura zuki, ashi barai, otoshi gyaku zuki

Aite no ashi barai, nami ashi dōji teishō, gyaku ura zuki, ashi barai, otoshi gyaku zuki

Aite no ashi barai, nami ashi dōji teishō, gyaku ura zuki, ashi barai, otoshi gyaku zuki

Nami gaeshi, shutō sakotsu uchi

Nami gaeshi, shutō sakotsu uchi

Nami gaeshi, shutō sakotsu uchi

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi uke

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami gaeshi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Nami ashi geri

Pinterest