Anna Sadurní

Anna Sadurní

annasadurni.com
Project editor, editor, copyediting and editorial corrector... http://annasadurni.com/
Anna Sadurní
Más ideas de Anna
Estem convençuts que la recerca és necessària per conèixer la realitat educativa del país, avaluar-ne els resultats i, conseqüentment, poder proposar mesures de millora quan calgui. La recerca fa el pas necessari entre les dades en brut i el coneixement. Per això, cal que les dades que la permeten estiguin a l’abast, sempre que sigui possible, de la comunitat investigadora.

Estem convençuts que la recerca és necessària per conèixer la realitat educativa del país, avaluar-ne els resultats i, conseqüentment, poder proposar mesures de millora quan calgui. La recerca fa el pas necessari entre les dades en brut i el coneixement. Per això, cal que les dades que la permeten estiguin a l’abast, sempre que sigui possible, de la comunitat investigadora.

El projecte Què funciona en educació? Es proposa revisar les evidències generades per la recerca rigorosa al voltant de les polítiques i els programes que milloren els aprenentatges, per tal d'informar el disseny de les polítiques educatives.

El projecte Què funciona en educació? Es proposa revisar les evidències generades per la recerca rigorosa al voltant de les polítiques i els programes que milloren els aprenentatges, per tal d'informar el disseny de les polítiques educatives.

Cent anys després de la irrupció de l’Escola Nova, icònica el primer terç del segle xx al món occidental —Catalunya inclosa—, el debat educatiu global tracta de definir què vol dir avui educació de qualitat, quines són les necessàries competències per a la vida, i quins mecanismes permeten avaluar-les, mirant alhora de superar la forta inèrcia d’un model d’escola transmissora i academicista creada per a la societat industrial ja desapareguda

Material de projectes

Disposem a Catalunya d'un marc sòlid i complet d'avaluació de l'educació? Generen les nostres activitats avaluatives evidències sistemàtiques i robustes sobre el funcionament i els impactes del sistema i les polítiques educatives?

Disposem a Catalunya d'un marc sòlid i complet d'avaluació de l'educació? Generen les nostres activitats avaluatives evidències sistemàtiques i robustes sobre el funcionament i els impactes del sistema i les polítiques educatives?

Als països desenvolupats, 4 de cada 5 persones posseeixen i utilitzen un mòbil. Aquest i altres dispositius, com les tauletes electròniques, s'han convertit en una atractiva eina educativa. Lluny de ser una possibilitat teòrica, l'aprenentatge mòbil és una realitat tangible a Catalunya i arreu del món. Són moltes les experiències d'educadors i alumnes que utilitzen dispositius mòbils per accedir a continguts educatius, parlar i compartir informació, crear continguts, etc.

Als països desenvolupats, 4 de cada 5 persones posseeixen i utilitzen un mòbil. Aquest i altres dispositius, com les tauletes electròniques, s'han convertit en una atractiva eina educativa. Lluny de ser una possibilitat teòrica, l'aprenentatge mòbil és una realitat tangible a Catalunya i arreu del món. Són moltes les experiències d'educadors i alumnes que utilitzen dispositius mòbils per accedir a continguts educatius, parlar i compartir informació, crear continguts, etc.

Com es pot desenvolupar un model d'orientació que inspiri qualsevol centre educatiu d'ensenyament secundari? Quina és la situació actual de l'orientació educativa a l'etapa secundària obligatòria? Quins són els principals actors en el procés d'orientar l'alumnat en aquesta darrera fase obligatòria del sistema educatiu?

Com es pot desenvolupar un model d'orientació que inspiri qualsevol centre educatiu d'ensenyament secundari? Quina és la situació actual de l'orientació educativa a l'etapa secundària obligatòria? Quins són els principals actors en el procés d'orientar l'alumnat en aquesta darrera fase obligatòria del sistema educatiu?

Cada dia, el nostre sistema educatiu genera multitud de dades: tant des dels centres educatius, com des de les institucions que vetllen pel funcionament general del sistema  Aquestes dades, bàsiques per a la gestió del sistema, també són molt útils per analitzar-ne l’eficiència i avaluar-ne el funcionament. Tot sovint, però, és difícil accedir a aquestes dades per fer recerca, i sense fer-ne no es poden fer propostes de millora allà on cal.

Cada dia, el nostre sistema educatiu genera multitud de dades: tant des dels centres educatius, com des de les institucions que vetllen pel funcionament general del sistema Aquestes dades, bàsiques per a la gestió del sistema, també són molt útils per analitzar-ne l’eficiència i avaluar-ne el funcionament. Tot sovint, però, és difícil accedir a aquestes dades per fer recerca, i sense fer-ne no es poden fer propostes de millora allà on cal.