ARTISTAS PINTORES CHINOS

ZHANG FANG ZHEN== YUAN ZHENGYANG==ZHANG WENXIN==JIANG CHANGYI==JIA LU==
81 Pins847 Followers
Yuan Zhengyang-14

Yuan Zhengyang

Yuan Zhengyang: Nacido en Chongging el año En 1986 Graduated from Military Academy of ArtMember of China Artist Association

Yuan Zhengyang-16

Yuan Zhengyang

袁正阳 Yuanzheng Yang Yuan Zhengyang -) Born in Sichuan. Entered Sichuan Academy of Fine Arts in and studied at the PLA A.

Yuan Zhengyang-03

Yuan Zhengyang

袁正阳 Yuanzheng Yang Yuan Zhengyang -) Born in Sichuan. Entered Sichuan Academy of Fine Arts in and studied at the PLA A.

Yuan Zhengyang-12

Yuan Zhengyang

Por amor al arte: Yuan Zhengyang

Yuan Zhengyang-09

Yuan Zhengyang

Yuan Zhengyang: Nacido en Chongging el año En 1986 Graduated from Military Academy of ArtMember of China Artist Association

Yuan Zhengyang-10

Yuan Zhengyang

Yuan Zhengyang: Nacido en Chongging el año En 1986 Graduated from Military Academy of ArtMember of China Artist Association

Yuan Zhengyang-04

Yuan Zhengyang

袁正阳 Yuanzheng Yang Yuan Zhengyang -) Born in Sichuan. Entered Sichuan Academy of Fine Arts in and studied at the PLA A.

zhangfangzhen (7)

Zhang Fang Zhen

zhangfangzhen (7)

zhangfangzhen (7)

Zhang Fang Zhen

zhangfangzhen (7)

Yuan Zhengyang-06

Yuan Zhengyang

袁正阳 Yuanzheng Yang Yuan Zhengyang -) Born in Sichuan. Entered Sichuan Academy of Fine Arts in and studied at the PLA A.

Yuan Zhengyang 11

Yuan Zhengyang

Yuan Zhengyang: Nacido en Chongging el año En 1986 Graduated from Military Academy of ArtMember of China Artist Association

Zhang Fang Zhen

Zhang Fang Zhen

Chinos, Entryway, Artists

Pinterest
Search